-
-
-
-

Stránky, na nichž se právě nacházíte, slouží jako informační a odborná podpora projektu Lidé a získané poškození mozku v sítích ČR. Tento projekt vznikl v dílně společnosti Erudis, o.p.s. pod záštitou MPSV v rámci programu OP LZZ, jehož prioritní osou je mezinárodní spolupráce.

Naše mezinárodní spolupráce je založena především na přenášení know-how zahraničního partnera v oblasti komplexní neurorehabilitace a péče o osoby se získaným poškozením mozku a jejich blízké s cílem opětovného začlenění do společnosti, případně na trh práce navzdory následkům, které s sebou poškození nese.

Zahraničním partnerem je německé Ambulantes Neurologisches Rehabilitationszentrum (ANR) v Bonnu. Další odborný náhled a zkušenosti poskytuje český partner, občanské sdružení ErgoAktiv. Klíčovými osobami jsou také odborníci Libereckého, Plzeňského a Ústeckého kraje a Prahy.

Tým NEUROREHA.cz